Om du inte känner till Olof Edsinger sedan tidigare kan du kolla in följande videolänk. Filmen spelades in under en bibelhelg i Helsingborg 2010 och temat är ”Ny reformation”. Just denna undervisning kommer inte att ingå i lärjungaskolan, men den kan ändå fungera som introduktion både till Olofs undervisningsstil och teologiska betoningar.

 

 

Under lärjungaskolan kommer undervisningen att vandra hand i hand med gruppsamtal på Facebook, egen bön och reflektion samt olika praktiska övningar. Det kommer också att ges förslag på böcker och artiklar att läsa, samt YouTube-klipp att titta på.

Exempel på samtalsfrågor kan vara:

  • Hur är det i ditt eget liv och bland dina jämnåriga: Är det skammen eller skulden som står mest i vägen för en nära relation till Gud?
  • Hur kan vi öva oss i att leva utifrån vad Guds ord har att säga om oss, snarare än vad människor (vi själva eller andra) har att säga om oss?
  • Vad är skillnaden mellan att ha Jesus som förebild, som frälsare och som Herre? Vilken beskrivning stämmer bäst in på din egen relation till honom?
  • Vad tilltalas du av i Bibelns sätt att tala om sex? Vad tilltalas du inte av?

Exempel på uppgifter för egen praktik och reflektion kan vara:

  • Läs igenom sändebrevet till Efesos (Uppenbarelseboken 2:1–7). Vad utmanas du själv av i det som Jesus säger? Låt dessa utmaningar bli till böneämnen under veckan som kommer!
  • Vilka likheter och skillnader finns mellan olika kyrkors syn på dopet? Gör ett litet studium!
  • Kristen tro börjar med förlåtelsen. Finns det människor i din närhet som du skulle behöva ge denna förlåtelse vidare till?
  • Är det någon särskild nådegåva som du längtar efter eller känner behov av? Be om den!

Om möjligt ser vi gärna att du, utöver kontakten med lärare och deltagare, har en personlig mentor på din hemort som du kan bolla dina frågor och funderingar med – till exempel din lokala präst/pastor eller ungdomsledare.

Fler av Olofs predikningar finner du på EFS i Mikaelskyrkans hemsida.

Foldern för lärjungaskolan kan du ladda ner här: Folder Lärjungaskolan

Om du vill kan du även kolla in denna artikel om lärjungaskolan i tidningen Världen idag.