Primär kurslitteratur för I Mästarens fotspår är Lukasevangeliet och Apostlagärningarna i Nya testamentet. Utöver detta kommer ett antal texter att göras tillgängliga under kursen, normalt i form av pdf-filer eller länkar.

 

Rekommenderad, men till stora delar frivillig, fördjupningslitteratur kommer utöver detta att vara:

 

Guideböcker till Lukasevangeliet och Apostlagärningarna:

Hela världen väntar: En guide till Apostlagärningarna av Anders Sjöberg (Libris 2002)

Möten som berör: En guide till Lukasevangeliet av Britta Hermansson (Libris 2013)

Vem är den mannen? En guide till evangelierna av Anders Sjöberg (Libris 1998)

 

Böcker som rekommenderas i samband med specifika lektioner:

Anden och Guds folk av Gordon Fee (Libris 2001)

Att höra Gud: Hur man utvecklar en samtalsrelation med Gud av Dallas Willard (Authentic Media 2008)

Bönens makt av Ronald Dunn (Gospel Media 2005)

Bön: När törsten möter källan av Richard Foster (Libris 1994)

Den enda vägen? av Chris Wright (Libris 2002)

Den hemlösa sexualiteten: Om homosexualitet och kristen tro (Libris 2001)

Den smittande tron: Vänskap, äkthet och nära relationer – ett sätt att dela sin tro av Bill Hybels och Mark Mittelberg (HFs förlag 1995)

De tre stridsfälten av Francis Frangipane (evangelie 2008)

Domen: Evangeliets bortglömda dimension av Olof Edsinger (CredoAkademin 2014)

Dopet: När? Hur? Varför? av Michael Green (EFS-förlaget 1988)

Driven av kärlek av Bruce Olson (Libris 2012 och tidigare)

Drömmen om församlingen av Torsten Åhman (Libris 2001)

Efterföljelse av Dietrich Bonhoeffer (Cordia 2011)

Ett förvandlat Sverige: Om 1800-talets folkväckelse av Stig Hällzon (Relevant Media 2002)

Ett liv i den Heliges närhet av Olof Edsinger (Livets Ords förlag 2015)

Fallet Jesus av Lee Strobel (Libris 2002)

Finalkampen och Kallelsen av Rick Joyner (Vingården 1997 och 1999)

Fri att leva enkelt av Richard Foster (Libris 2011)

Från helvetets brevskola av C S Lewis (Libris 2010 och tidigare)

Församlingen: Bli en del av Guds dröm av Olof Edsinger (Salt 2010)

För upptagen för att inte be: Att varva ner för att umgås med Gud av Bill Hybels (Gospel Media 2010)

Gud och sex: Äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus av Olof Edsinger (evangelie 2015)

Guds eld över Sverige: Svensk väckelsehistoria efter 1945 av Torbjörn Aronsson (Livets Ords förlag 2005)

Gud är din far av Floyd McClung (Salt & Ljus 1985)

Gåvornas 3 färger av Christian Schwartz (Svenska baptistsamfundet 2005)

Gör som Gud – bli människa av Stefan Gustavsson (Cordia 2006)

Helandets kraft av John Wimber (Libris 2002)

Hörde jag rätt? Att lyssna till Guds röst av Loren Cunningham och Janice Rogers (Ungdom med Uppgift 1995)

Kom helige Ande! av David Pytches (HFs förlag 1990)

Korset och stiletten av David Wilkerson (Marcus 2013 och tidigare)

Korsets väg och korsets kraft: Om ett liv i Jesu efterföljd av Olof Edsinger (Libris 2011)

Kristen livsstil – vad är det? av Agne Nordlander (EFS-förlaget 1979)

Kristen på goda grunder av Stefan Gustavsson (SESG-Media 1997)

Livet jag längtar efter: Heliga vanor för vanliga människor av John Ortberg (Libris 2000)

Liv i gemenskap: Därför behöver kristna varandra av Dietrich Bonhoeffer (Libris 2003)

Med hela ditt liv: Sexualitet i Bibeln och Kyrkan av Leif Carlsson och Hanna Möllås (Marcus förlag 2014)

Medlem eller lärjunge? av Juan Carlos Ortiz (Libris 1976)

Neither Poverty nor Riches: A Biblical Theology of Possessions av Craig L Blomberg (IVP 1999)

När ingen ser dig – vem är du då? av Bill Hybels (Libris 1997)

Profetera: En praktisk handbok i att utveckla sin profetiska gåva av Bruce Collins (CorVita 2008)

Rätt person på rätt plats med rätt motiv av Bruce Bugbee, Don Cousins och Bill Hybels (LIbris 1998)

Surprised by the Power of the Holy Spirit av Jack Deere (Kingsway 1994)

Surprised by the Voice of God av Jack Deere (Kingsway 1996)

The Moral Vision of the New Testament: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics av Richard Hays (HarperCollins 1996)

Tyckandets tyranni: Om modern svensk intolerans i toleransens namn av Kjell O Lejon (BV-förlag 2010)

Vad vill Gud med mitt liv? av Tomas Nygren (Verbum 1994 och senare)

Vad är mission? av Andrew Kirk (Libris 2003)

Vägar till glädje av Richard Foster (Libris 2003)

Välsignat givande av Olof Edsinger (EFS 2005)

Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow av C Peter Wagner (Regal Books 1979 och senare)

Öm och tålig: 36 röster om kärlek, sex och samlevnad (Nytt Liv 1995)