Till villkoren för en distansutbildning hör att man inte har möjlighet att träffa sina ”klasskamrater” på samma sätt som annars. Samtidigt är det förstås viktigt att kunna ha dialog både kring undervisningens innehåll och kring de uppgifter som ges i anslutning till denna.

För I Mästarens fotspår har vi valt en form där det mesta av denna dialog kommer att ske via en sluten Facebook-grupp. Direktkontakt med läraren kommer också att kunna ske via mail, och kanske även Skype eller Hangout. Eftersom kursen inte är på heltid kan det dock vara svårt att utlova omedelbar respons alla dagar i veckan.

För de samtal som sker i gemensamma forum kan följande principer vara viktiga att ha i åtanke:

  • Tala i jag-form.
  • Var och en har rätt till sin egen åsikt. I de gemensamma samtalen kan vi visserligen utmana varandras argument, men vi har inte rätt att sätta oss till doms över andra människors livsval.
  • Personangrepp och ovårdat språk undanbedes.
  • Eftersom detta är en lärjungaskola kommer vissa av uppgifterna att beröra också ditt privatliv. Det kommer dock inte att krävas in någon redovisning av just dessa uppgifter, utan du ansvarar själv för vad du gör av dem. Du går ju denna kurs först och främst för din egen skull!
  • Var gärna personlig, men inte alltför privat. Detta är särskilt viktigt att tänka på i de gemensamma dialogerna på Facebook. Själavård kan lämpligen ske i kontakten med din mentor/präst/pastor, alternativt i direktkontakt med kursföreståndaren.