I Mästarens fotspår är en 16 veckor lång kurs. Den inleds med en heldag där klassen träffas ”live”, men bygger sedan helt på distansformatet. Som deltagare får du en inloggning till bloggen imastarensfotspar.se, där det varje vecka läggs ut två förinspelade undervisningspass. Kopplat till undervisningen finns det uppgifter, normalt med ett praktiskt eller tillämpande fokus.

Dialog kring undervisning och uppgifter sker via en sluten Facebook-grupp. För att anses ha gått kursen (och vara berättigad till CSN-bidrag) behöver du varje vecka ha sett minst ett föredrag och gett av återkoppling på de aktuella uppgifterna.

Upplägget bygger till stora delar på innehållet i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. En översikt över höstens teman ser ut så här:

Inledande heldag (preliminärt 29 augusti):

Lärjungaskap handlar om Jesus!
Kursens ramar och upplägg
Introduktion till Lukasevangeliet
Bibel – öppna dig!

Förinspelade lektioner, vecka för vecka:

V 4a/35a: Vägen in i Guds rike
V 4b/35b: Johannestjänsten
V 4c/35c: God’s Controversy with the Evangelical Church of Sweden
V 5a/36a: Guds fadershjärta
V 5b/36b: Dop, andeuppfyllelse och barnaskap hos Gud
V 6a/37a: Den andliga kampen
V 6b/37b: Guds rikes konsekvenser
V 7a/38a: Kallelsen till lärjungaskap
V 7b/38b: Ett oförutsägbart liv
V 8a/39a: Kristen livsstil – vad är det?
V 8b/39b: Omsorgen om varandra
V 9a/40a: Gud och sex del I
V 9b/40b: Gud och sex del II
V 10a/41a: Lär oss att be!
V 10b/41b: Att höra Guds röst
V 10c/41c: Vad vill Gud med mitt liv?
V 11a/42a: Gud eller mammon?
V 11b/42b: Välsignat givande
V 12: Påsklov
V 13a/43a: Lärjungaskapets pris
V 13b/43b: Dyr eller billig nåd?
V 44: Allhelgonalov
V 14a/45a: Löp för att vinna!
V 14b/45b: Uppståndelsen som förvandlade allt
V 15a/46a: Kraft från höjden
V 15b/46b: Andens gåvor
V 16a/47a: Den kristna gemenskapen
V 16b/47b: En helig Gud
V 17a/48a: Ständigt vidare
V 17b/48b: Förvandlade i mötet med Jesus
V 18a/49a: Jesu unika ställning
V 18b/49b: Att hitta sina gåvor och sin personliga evangelisationsstil
V 19a/50a: Paulus avskedstal
V 19b/50b: Sammanfattning av höstens resa