Från flera håll har det kommit förfrågningar om man inte kan få använda sig av undervisningen från I Mästarens fotspår i sin hemgrupp eller lokala församling. Vi har därför beslutat att öppna för denna möjlighet under följande förutsättningar:

  • Max fem lektioner får visas.
  • Lektionerna behöver ha någon form av pedagogisk inramning, gärna med inspiration från de samtalsfrågor som är framtagna till respektive undervisningspass.
  • Lektionerna får inte läggas ut på offentliga hemsidor, utan får bara visas i anslutning till de aktuella samlingarna. För att få tillgång till länkarna: kontakta kursföreståndaren på mail olof.edsinger(Replace this parenthesis with the @ sign)solviksfolkhogskola.se.
  • Ni kan antingen få ett förslag på lämpliga lektioner eller välja själva utifrån översikten här: http://imastarensfotspar.se/kursupplagg/innehall/
  • Om ni vill genomföra kursen i större omfattning och/eller i ett närmare samarbete med Solviks folkhögskola – hör av er!