I Mästarens fotspår är en lärjungaskola på distans. Den bedrivs antingen på kvarts- eller halvfart, vilket innebär ett eller två undervisningspass med tillhörande arbetsuppgifter varje vecka. Syftet med skolan är att ge dig som deltar en möjlighet att växa i din personliga gudsrelation. Att låta Jesus och hans Ord vara med och forma både ditt hjärta och din vardag – ditt sätt att tänka, tala, handla och prioritera. Primär kurslitteratur är Lukasevangeliet och Apostlagärningarna, men även andra böcker, artiklar och YouTube-klipp kommer att rekommenderas under resans gång.

Om möjligt ser vi gärna att du, utöver kontakten med lärare och deltagare, har en personlig mentor på din hemort som du kan bolla dina frågor och funderingar med – till exempel din lokala präst/pastor eller ungdomsledare. Det är också möjligt att via Skype eller Google Hangout skapa forum där du i mindre grupp kan ventilera det som händer med dig under kursen – detta är dock frivilligt från din sida.

Datum

I Mästarens fotspår erbjuds både höst- och vårtermin. Aktuella datum finner du under fliken Ansökan & kontakt.

För vem?

Lärjungaskolan vänder sig i första hand till dig som är mellan 18 och 30 år gammal, men även du som är äldre är välkommen att delta. Det spelar ingen roll var i landet du bor, men den inledande heldagen kommer sannolikt att bli på Solvik och/eller i Uppsala.

Teologisk profil

Lärjungaskolan har sin förankring i den evangelisk-lutherska bekännelsen, men är öppen för alla som är intresserade av att delta. Se i övrigt ämnesförteckningen under fliken Kursupplägg: Innehåll.

Kursföreståndare

Föreståndare för I Mästarens fotspår är Olof Edsinger, född 1976. Han är författare till ett antal olika böcker om Bibeln och det kristna livet, och var under nio år generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Hur ansöker man?

Du skickar in din ansökan till Solviks folkhögskola. Se info under fliken Ansökan & kontakt.

Vad kostar det?

Som på andra folkhögskolor står du för böcker och övrigt material. All undervisning är dock kostnadsfri, och visst material kommer du att få gratis. Om du läser minst halvfart via Solvik och/eller någon annan skola på gymnasial nivå kan du söka CSN-bidrag för dina studier. Kontakta CSN eller någon Studie- och yrkesvägledare (SYV) för mer information. Solviks SYV når du på mail emma.wikblad.solvik(Replace this parenthesis with the @ sign)folkbildning.net