Vill du växa i din personliga gudsrelation? Vill du avsätta en termin för att tillsammans med andra gå på upptäcktsfärd i vad det kan innebära att vara lärjunge till Jesus Kristus? Vill du låta Jesus och hans Ord forma ditt sätt att tänka, tala, handla och prioritera? Då är I Mästarens fotspår något för dig!

Förankrad i Guds nåd
Förankrad i Guds ord
Rustad för ett liv i den helige Andes kraft

Under flikarna finner du den info som du behöver för att få koll på lärjungaskolan. Kanske kan detta vara en möjlighet för just DIG?

Höstens kurs är nu full, och därefter läggs I Mästarens fotspår ned. Inspelningarna kommer dock att vara fortsatt tillgängliga för alla som är intresserade.